Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De subsidieregeling loopt tot 2019.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een BBL-medewerker. Voor elke BBL-medewerker moet er per schooljaar, voor 15 september een subsidieaanvraag worden ingediend. Als u gebruik maakt van sol-praktijkleren voor het uploaden en beheren van uw administratie, wordt de subsidieaanvraag voor u ingediend.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per schooljaar, afhankelijk van het aantal weken praktijkbegeleiding (40 weken is maximaal).

Indien het maximale budget van de overheid wordt overschreden, wordt de subsidie naar beneden toe bijgesteld.

Voorwaarden

 • U dient een erkenning als leerbedrijf te hebben en de praktijkbegeleiding van uw BBL-medewerker te verzorgen.
 • De BBL-opleiding voldoet aan de volgende eisen:
  • Ingeschreven in crebo-register;
  • Voldoet aan de norm voor onderwijsuren (220 per schooljaar) en beroepspraktijkvorming (min. 610 klokuren);
  • Praktijkleerovereenkomst getekend door de BBL-medewerker, de werkgever, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling;
  • Duur van de praktijkleerovereenkomst is maximaal:
  • Entree opleiding of assistent Niveau 11 jaar
   Basisberoepsopleiding Niveau 22 jaar
   Vakopleiding Niveau 33 jaar
   Middenkader opleiding Niveau 43 jaar
   Specialisten opleiding Niveau 41 jaar
 • U dient de voortgang van uw BBL-medewerker te administreren;
 • U dient inzicht te kunnen geven in de aanwezigheid van uw BBL-medewerker en zijn praktijkbegeleider.