Hierbij verklaart de indiener het volgende:
 • Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
 • Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 • Ik beschik over de vereiste praktijkleerovereenkomst voor deze deelnemer.
 • Ik verklaar dat ik de vereiste administratie op orde heb, bestaande uit:
    - een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer;
    - bewijzen van de begeleiding door de werkgever;
    - een administratie van behaalde kwalificaties.

Webportal voor de Levensmiddelenindustrie | Aanvragen van subsidie praktijkleren voor uw BBL-medewerkers*

Het gehele jaar door uw administratie uploaden & beheren en subsidie aanvragen

Voordelen
 • Geen eHerkenning nodig
 • Administratie wordt voor u gecontroleerd
 • Subsidieaanvraag wordt voor u ingediend
 • Eenvoudig beheer van administratie
 • Jaarrond toevoegen van documentatie
 • Gebruik administratie voor meerdere schooljaren
 • Herinneringsmails
Kosten
€ 180,- per deelnemer op basis van no cure no pay

Sol-praktijkleren is een initiatief van Stichting Opleidings&Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) in samenwerking met Gilde BT.

Het is de doelstelling van de SOL om werkgevers in de levensmiddelenindustrie hun medewerkers te ontwikkelen. De SOL brengt hiertoe mensen en middelen samen. Het past in deze doelstelling om werkgevers op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie en het versterkt de positie van de sector in zijn geheel.

*VMBO | MBO | HBO | universitaire leerwerkplaatsen

Neem telefonisch contact met ons op
0900-6100016
call
Heeft u nog vragen?

Mail ons gerust
mail